Reference

vodohospodářské stavby
dopravní stavby
Název:

Brno, Lužánecká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Termín:
06/2019 - 09/2020
Finanční objem:
76,746 mil. Kč
Objednatel:
Statutární město Brno
Popis:
Provedení rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Lužánecká v Brně včetně opravy komunikace. Kanalizace ŽB+ČZ DN 600/900, vodovod z tvárné litiny DN 100 - 500. Komunikace asfaltová vozovka v délce 502 m, chodníky z betonové dlažby v délce 961 m.
vodohospodářské stavby
Název:

D1 Modernizace - úsek 12 EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov (2020)

Termín:
03/2020 - 11/2020
Finanční objem:
24,527 mil. Kč
Objednatel:
Skanska a.s.
Popis:
Modernizace odvodnění úseku dálnice - kompletní výměna odvodňovacího systému. Kanalizace z plastového potrubí DN 200 - 600 včetně šachet, horských vpustí a přípojek.
dopravní stavby
vodohospodářské stavby
Název:

Prodejna potravin LIDL - rekonstrukce arálu, Vyškov

Termín:
08/2019 - 01/2020
Finanční objem:
15,925 mil. Kč
Objednatel:
PS BRNO, s.r.o.
Popis:
Obsahem stavby bylo provedení HTÚ, kanalizaci z potrubí PP DN 150-300, vč. přípojek a vsakovacího objektu a ORL, rozvodů vodovodu a zhotovení komunikací s krytem z asf. betonu a zpevněných ploch s dlážděným krytem.
dopravní stavby
vodohospodářské stavby
ostatní
Název:

Nová Zbrojovka

Termín:
7/2019 - 6/2020
Finanční objem:
39,074 mil. Kč
Objednatel:
NOVÁ ZBROJOVKA, s.r.o.
Popis:
Předmětem stavby byla výstavba nových komunikací a zpevněných ploch, kapacitního parkoviště, pobytových ploch, inženýrských sítí, veřejného osvětlení a sadových a terénních úprav pro potřeby rekonstruované budovy ZET-offices.
Na výstavbu kolem ZET-offices navazovaly úpravy a rekonstrukce stávajících areálových komunikací a zřízení napojení areálu novým vjezdem na ul. Lazaretní, vč. odvodnění a doplnění nového veřejného osvětlení.
vodohospodářské stavby
Název:

Brno, Pflegrova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Termín:
10/2018 - 07/2019
Finanční objem:
13,995 mil. Kč
Objednatel:
Statutární město Brno
Popis:
Provedení rekonstrukce kanalizace a vodovodu na ul. Pflegrova v Brně. Kanalizace z kameniny DN 400, vodovod litina DN 80.