Reference

vodohospodářské stavby
Název:

Brno, Starý Lískovec - oprava vodovodu vnitřní vystýlkou V. a VI. etapa

Termín:
5/2014 - 5/2015
Finanční objem:
19,005 mil. Kč
Objednatel:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Popis:
Oprava vodovodních řadů v Brně – Starém Lískovci. V rámci V. etapy byla provedena oprava vodovodních řadů DN 150 a DN 200 v ulici Sevastopolské a oprava vodovodního řadu DN 150 v ulici Bosonožské v úseku Bosonožská 15 – Jemelkova. V rámci VI. etapy byla provedena oprava vodovodních řadů DN 100, DN 150 a DN 300 v ulici Jemelkově v úseku od ulice Kyjevské po ulici U hřiště.
dopravní stavby
Název:

I/53 Branišovice-Pohořelice - oprava krytu vozovky

Termín:
8/2015 - 10/2015
Finanční objem:
30,476 mil. Kč
Objednatel:
Ředitelství silnice a dálnic ČR
Popis:
Obnova krytu z asfaltobetonu, krajnic, dopravního značení a silničních svodidel v úseku délky 4214 m.
dopravní stavby
vodohospodářské stavby
Název:

II/373 Ochoz průtah 2. stavba

Termín:
07/2015 - 10/2015
Finanční objem:
20,025 mil. Kč
Objednatel:
Správa a údržba silnic JMK + obec Ochoz u Brna
Popis:
SÚS: Rekonstrukce komunikace II/373, okružní křižovatka včetně přilehlých komunikací. Dešťová kanalizace a přeložky sítí.
OBEC: Chodníky, přípojky UV, veřejné osětlení
dopravní stavby
Název:

II/385 Kuřim průtah

Termín:
04/2015 - 10/2015
Finanční objem:
18,625 mil. Kč
Objednatel:
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.
Popis:
Rekonstrukce úseku silnice II/385 od hranic obce Kuřim na příjezdu od Čebína, po nájezd na okružní křižovatku při výjezdu na Brno o celkové délce 1 924,20m.
dopravní stavby
Název:

II/377 Brťov průtah

Termín:
03/2015 - 10/2015
Finanční objem:
29,808 mil. Kč
Objednatel:
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.
Popis:
Rekonstrukce silnice II/377 v průtahu obcí Brťov.