Reference

vodohospodářské stavby
Název:

Splašková kanalizace Načeratice – Derflice

Termín:
2/2015 - 9/2015
Finanční objem:
19,119 mil. Kč
Objednatel:
VHS plus, spol. s r.o.
Popis:
Gravitační a tlaková stoka v obci Načeratice.
dopravní stavby
Název:

I/53 Branišovice-Pohořelice - oprava krytu vozovky

Termín:
8/2015 - 10/2015
Finanční objem:
30,476 mil. Kč
Objednatel:
Ředitelství silnice a dálnic ČR
Popis:
Obnova krytu z asfaltobetonu, krajnic, dopravního značení a silničních svodidel v úseku délky 4214 m.
dopravní stavby
vodohospodářské stavby
Název:

II/373 Ochoz průtah 2. stavba

Termín:
07/2015 - 10/2015
Finanční objem:
20,025 mil. Kč
Objednatel:
Správa a údržba silnic JMK + obec Ochoz u Brna
Popis:
SÚS: Rekonstrukce komunikace II/373, okružní křižovatka včetně přilehlých komunikací. Dešťová kanalizace a přeložky sítí.
OBEC: Chodníky, přípojky UV, veřejné osětlení
dopravní stavby
Název:

II/385 Kuřim průtah

Termín:
04/2015 - 10/2015
Finanční objem:
18,625 mil. Kč
Objednatel:
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.
Popis:
Rekonstrukce úseku silnice II/385 od hranic obce Kuřim na příjezdu od Čebína, po nájezd na okružní křižovatku při výjezdu na Brno o celkové délce 1 924,20m.
dopravní stavby
Název:

II/400 Hostěradice - Višňové, I. stavba

Termín:
08/2014 - 06/2015
Finanční objem:
17,399 mil. Kč
Objednatel:
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.
Popis:
Rekonstrukce silnice II/400 ve dvou úsecích.