Reference

vodohospodářské stavby
Název:

Brno, Pflegrova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Termín:
10/2018 - 07/2019
Finanční objem:
13,995 mil. Kč
Objednatel:
Statutární město Brno
Popis:
Provedení rekonstrukce kanalizace a vodovodu na ul. Pflegrova v Brně. Kanalizace z kameniny DN 400, vodovod litina DN 80.
dopravní stavby
vodohospodářské stavby
Název:

Retenční nádrž na Medláneckém potoce - ˇUprava Medláneckého potoka III. Etapa

Termín:
11/2017 - 7/2019
Finanční objem:
15,650 mil. Kč
Objednatel:
Metrostav a.s. a OHL ŽS a.s.
Popis:
Předmětem stavby byla vystavba retenční nádrže a úprava Medláneckého potoka -částečně otevřeného potoka a částečné zatrubnění. Potrubí ŽB DN 1200, sklolaminátové potrubí DN 800, betonové potrubí DN 400. Dále vodovod na ulici Hudcova z PE 100. Dále zemní hrázky a dlažby z lomového kamene. Oprava asfaltové vozovky.
vodohospodářské stavby
ostatní
Název:

MČ Brno - Ivanovice kanalizace III. a IV etapa, kanalizace III. etapa

Termín:
10/2018 - 07/2019
Finanční objem:
17,514 mil. Kč
Objednatel:
EUROVIA CS, a.s.
Popis:
Součástí stavby byly především práce na realizaci kanalizací s přípojkami. Kanalizace byla zhotovena z ŽB trub DN 400-500 a kamenivého potrubí DN 300-500. Dále současí stavby byla přeložka vodovodu z tvárné litiny DN100-150 a přeložka plynovodu NTL PE DN110.
dopravní stavby
Název:

Silnice I/50: Buchlovské Hory

Termín:
08-09/2019
Finanční objem:
sdružení 32,450 mil. Kč, z toho ISB 22,174 mil. Kč
Objednatel:
ŘSD ČR
Popis:
Oprava krytu asfaltové komunikace na silnici I/50 v délce cca 1,520km.
dopravní stavby
vodohospodářské stavby
ostatní
Název:

II/602 Stránecká Zhoř - průtah

Termín:
05-11/2019
Finanční objem:
29,683 mil. Kč
Objednatel:
Kraj Vysočina a Obec Stránecká Zhoř
Popis:
Obsahem bylo provedení rekonstrukce silnice II/602 v intravilánu obce Stránecká Zhoř v délce cca 0,900km s asf. betonovým krytem a dílčími sanacemi. Podél komunikace byla vybudována nová dešťová kanalizace, chodník, vjezdy a veřejné osvětlení.Součástí byla také výstavba nového propustku tlamového profilu.