Reference

dopravní stavby
Název:

Letiště Brno – Hala C

Termín:
5/2019 - 7/2019
Finanční objem:
22,116 mil. Kč
Objednatel:
PS BRNO, s.r.o.
Popis:
Předmětem zakázky je provedení komunikací, manipulačních ploch, parkovišť, chodníků, obrubníků, štěrbinových žlabů, drenáží a uličních vpustí.
dopravní stavby
Název:

II/602 Ruda – průtah a II/602 Jabloňov – průtah

Termín:
8/2018 - 2/2019
Finanční objem:
15,390 mil. Kč
Objednatel:
Kraj Vysočina
Popis:
Předmětem plnění je realizace stavby II/602 Ruda – průtah a II/602 Jabloňov – průtah
dopravní stavby
vodohospodářské stavby
Název:

Šitbořice - IS k plánovaným RD

Termín:
3/2019 - 10/2019
Finanční objem:
18,509 mil. Kč
Objednatel:
Obec Šitbořice
Popis:
Předmětem zakázky byla novostavba komunikace a inženýrských sítí v lokalitě s plánovanou výstavbou 34 nových RD.
  • 1