Reference

vodohospodářské stavby
Název:

Brno, Pflegrova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Termín:
10/2018 - 07/2019
Finanční objem:
13,995 mil. Kč
Objednatel:
Statutární město Brno
Popis:
Provedení rekonstrukce kanalizace a vodovodu na ul. Pflegrova v Brně. Kanalizace z kameniny DN 400, vodovod litina DN 80.
dopravní stavby
vodohospodářské stavby
Název:

Retenční nádrž na Medláneckém potoce - ˇUprava Medláneckého potoka III. Etapa

Termín:
11/2017 - 7/2019
Finanční objem:
15,650 mil. Kč
Objednatel:
Metrostav a.s. a OHL ŽS a.s.
Popis:
Předmětem stavby byla vystavba retenční nádrže a úprava Medláneckého potoka -částečně otevřeného potoka a částečné zatrubnění. Potrubí ŽB DN 1200, sklolaminátové potrubí DN 800, betonové potrubí DN 400. Dále vodovod na ulici Hudcova z PE 100. Dále zemní hrázky a dlažby z lomového kamene. Oprava asfaltové vozovky.
vodohospodářské stavby
ostatní
Název:

Brno, Bendlova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Termín:
11/2018 - 5/2019
Finanční objem:
15,060 mil. Kč
Objednatel:
Imos Brno, a.s.
Popis:
Stavba řešila rekonstrukci stávajících vodovodních řadů a kanalizačních stok na ul. Bendlova v Brně. Kanalizační stoky z kameninového potrubí DN 300-400, přípojky z DN 150-200. Vodovodní řad litinové potrubí DN 80.
Obnova komunikace a asfaltových povrchů.
vodohospodářské stavby
Název:

Brno, Muchova - oprava kanalizace a vodovodu

Termín:
11/2018 - 8/2019
Finanční objem:
10,705 mil. Kč
Objednatel:
Imos Brno, a.s.
Popis:
Stavba řešila prodloužení jednotné gravitační kanalizace včetně rekonstrukce přípojek a propojení stávajícího vodovodu. Hlavní stoka kamenina DN 400, přípojky kamenina DN 200. Vodovod litinové potrubí DN 100.
vodohospodářské stavby
ostatní
Název:

MČ Brno - Ivanovice kanalizace III. a IV etapa, kanalizace III. etapa

Termín:
10/2018 - 07/2019
Finanční objem:
17,514 mil. Kč
Objednatel:
EUROVIA CS, a.s.
Popis:
Součástí stavby byly především práce na realizaci kanalizací s přípojkami. Kanalizace byla zhotovena z ŽB trub DN 400-500 a kamenivého potrubí DN 300-500. Dále současí stavby byla přeložka vodovodu z tvárné litiny DN100-150 a přeložka plynovodu NTL PE DN110.