Reference

dopravní stavby
vodohospodářské stavby
ostatní
Název:

CTPark Brno - BRNO RETAIL PARK

Termín:
03/2013 - 06/2013
Finanční objem:
65,500 mil. Kč
Objednatel:
CTP Invest, spol. s.r.o.
Popis:
Příprava území pro novou obchodní zónu naproti Olympii. Komunikace, HTÚ, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, vodovod a plynovod.
vodohospodářské stavby
dopravní stavby
Název:

Brno, dobudování oddílného kanalizačního systému v MČ Brno - Starý Lískovec

Termín:
03/2011 – 08/2013
Finanční objem:
sdružení 220,852 mil.Kč,z toho ISB 109,775 mil. Kč
Objednatel:
Statutární město Brno
Popis:
Vybudování oddílného kanalizačního systému ve stávající zástavbě, rekonstrukce vodovodů. Kompletní obnova povrchů včetně konstrukčních vrstev. Realizováno ve sdružení s D.I.S., spol. s r.o.
vodohospodářské stavby
Název:

Brno, Starý Lískovec – oprava vodovodu vnitřní vystýlkou – III. a IV. etapa

Termín:
03/2012 – 03/2013
Finanční objem:
9,537 mil. Kč
Objednatel:
WOMBAT, s.r.o.
Popis:
Bezvýkopová oprava vodovodního potrubí DN150 a DN200. Práce prováděny ve spolupráci s objednatelem, který byl zároveň dodavatel technologie sanace potrubí. Naší dodávkou byly veškeré zemní práce, rozpojování potrubí, montáže potrubí a armatur, tlakové zkoušky, dezinfekce potrubí a uvedení povrchů do původního stavu.
dopravní stavby
Název:

Robert Bosch odbytová s.r.o. - Rozšíření Servisního centra PT Mikulov

Termín:
11/2012 – 01/2014
Finanční objem:
20,043 mil. Kč
Objednatel:
Robert Bosch odbytová s.r.o.
  • 1