Reference

dopravní stavby
vodohospodářské stavby
Název:

STOP SHOP Třebíč

Termín:
06/2018 - 05/2019
Finanční objem:
37,471 mil. Kč
Objednatel:
PS BRNO, s.r.o.
Popis:
Předmětem zakázky bylo dobudování druhé etapy prodejen v rámcí obchodního areálu STOP SHOP v Třebíči, ul. Znojemská. Stavba byla dělena na zóny STOP SHOP a KFC a dále DECATHLON.
V rámci stavby byly realizovány práce v kompletní dodávce pro realizací HTÚ, areálové komunikace s okružní křižovatkou a parkovací plochy, vodovody, dešťové a splaškové kanalizace.
dopravní stavby
Název:

Letiště Brno – Hala C

Termín:
5/2019 - 7/2019
Finanční objem:
22,116 mil. Kč
Objednatel:
PS BRNO, s.r.o.
Popis:
Předmětem zakázky je provedení komunikací, manipulačních ploch, parkovišť, chodníků, obrubníků, štěrbinových žlabů, drenáží a uličních vpustí.
dopravní stavby
vodohospodářské stavby
Název:

Šitbořice - IS k plánovaným RD

Termín:
3/2019 - 10/2019
Finanční objem:
18,509 mil. Kč
Objednatel:
Obec Šitbořice
Popis:
Předmětem zakázky byla novostavba komunikace a inženýrských sítí v lokalitě s plánovanou výstavbou 34 nových RD.
dopravní stavby
Název:

I/23 Třebíč, ul. Bráfova

Termín:
08/2017 - 11/2018
Finanční objem:
16,056 mil. Kč
Objednatel:
ŘSD ČR
Popis:
Kompletní rekonstrukce silnice I/23 a chodníků na ul. Bráfova v Třebíči s krytem z asf. betonu, včetně výměny aktivní zóny v úseku Nemocnice Třebíč po křižovatku u Masarykova náměstí o délce cca 0,580km. Součástí prací byly úpravy a ochrana vedení VO, SSZ, optických kabelů a překládka SEK.
dopravní stavby
Název:

III/15286 Šlapanice - Jiříkovice

Termín:
09-12/2018
Finanční objem:
15,195 mil. Kč
Objednatel:
SÚS JMK
Popis:
Rekonstrukce krytu silnice III/15286 mezi obcemi Šlapanice a Jiříkovice s asf.betonovým krytem v délce 1,198 km, vč. kompletní sanace krajů silnice až po výměnu aktivní zóny.