O společnosti

Historie

Společnost INŽENÝRSKÉ STAVBY BRNO, spol. s r.o. vznikla pod tímto názvem v roce 1991. Historie společnosti je ale mnohem delší – pod současným názvem se skrývá někdejší závod 03 podniku Vodohospodářské stavby, s.p. Brno, jehož částí jsme byli od svého vzniku 1. 7. 1950 až do osamostatnění k 1. 3. 1990, kdy jsme se na trhu stavebních prací objevili jako nová firma pod názvem Inženýrské stavby Brno, s.p., který se po úspěšné privatizaci změnil do současné podoby.

Představení společnosti

Stavební firma specializovaná na výstavbu a rekonstrukci inženýrských sítí, pozemních komunikací a zpevněných ploch, specializované vodohospodářské objekty, zemní práce.
Doplňkově nabízíme silniční nákladní dopravu, stavební mechanizaci a pronájem vnitřních a vnějších ploch.

Certifikáty

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. dlouhodobě uplatňuje integrovaný systém managementu jakosti, environmentu, pracovního zdraví, bezpečnosti a jsme v těchto oblastech držitelem následujících certifikátů:

 • Systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2016
 • Systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016
 • Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN ISO 45001:2018

Politika integrovaného systému managementu ČSN EN ISO 14001:2016 ČSN ISO 45001:2018 ČSN EN ISO 9001:2016 ISO SOUHRN

Organizační struktura

 • Ředitel společnosti
  Sekretariát
  • Technolog společnosti, Manažer ISM
   • Bezpečnostní technik, manažer BOZP a ESM
  • Ekonomický útvar
   • Oddělení financování
   • Oddělení evidence a statistiky
   • Oddělení mzdové a personální
   • Středisko správní režie - 160
  • Obchodní útvar
   • Oddělení zakázek
   • Úsek přípravy a rozpočtování
   • Referent obchodního útvaru
  • Stavební divize
   • Oddělení ekonomiky a plánování
   • Středisko pokládky asfaltových vrstev - 060
   • Středisko stavební - 070
   • Středisko stavební - 080
   • Středisko stavební - 090
   • Středisko stavební - 100
   • Středisko 120 - inženýring
   • Středisko 130 - sdružení
   • Středisko 150 - režie
  • Správa areálu
   • Středisko dopravně mechanizační - 010
   • Středisko služeb - 030
   • Středisko skladového hospodářství - 140
   • Středisko režie - 050
   • Sklad
  • Doprava a mechanizace
   • Středisko dopravy a mechanizace - 011