Reference

dopravní stavby
vodohospodářské stavby
Název:

Brno, Bystrc - propojovací řad DN 400 z VOV

Termín:
07/2010 - 08/2011
Finanční objem:
81,343 mil. Kč
Objednatel:
Statutární město Brno
Popis:
Rekonstrukce vodovodu TL, propoje na stávající řady, rekonstrukce technologie v ČS Bystrc - Kachlíkova a VDJ Bystrc I. Přeložky plynovodu a zapravení komunikací. Ukládka potrubí pomocí technologie relining.
  • 1