Reference

vodohospodářské stavby
ostatní
Název:

Sanační práce v kolektoru šachta č. 13

Termín:
1/2014 - 4/2014
Finanční objem:
7,475 mil. Kč
Objednatel:
Technické sítě Brno, a.s.
Popis:
Sanační práce v kolektoru.
vodohospodářské stavby
Název:

Brno, ul. Elišky Krásnohorské - oprava kanalizace

Termín:
10/2013 - 10/2014
Finanční objem:
15,40 mil. Kč
Objednatel:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Popis:
Oprava hlavní stoky kanalizace betonovými troubami s čedičovou výstelkou a oprava veřejných kanalizačních přípojek na ulici Elišky Krásnohorské v Brně.
vodohospodářské stavby
Název:

Brno Nový a Starý Lískovec - rekonstrukce vodovodu vnitřní vystýlkou I. a II. etapa

Termín:
10/2012 - 06/2014
Finanční objem:
16,227 mil.Kč
Objednatel:
WOMBAT, s.r.o.
Popis:
Bezvýkopová oprava vodovodního potrubí DN150 - DN400. Práce prováděny ve spolupráci s objednatelem, který byl zároveň dodavatel technologie sanace potrubí. Naší dodávkou byly veškeré zemní práce, rozpojování potrubí, montáže potrubí a armatur, tlakové zkoušky, dezinfekce potrubí a uvedení povrchů do původního stavu.
dopravní stavby
Název:

II/3783 Holštejn, most 3783-1

Termín:
10/2013 – 09/2014
Finanční objem:
Celkem 38,488 mil. Kč z toho IS 20,047 mil. Kč
Objednatel:
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
Popis:
Rekonstrukce dvoupruhové komunikace v několika navazujících úsecích v lokalitě Lipovec a Holštejn. Realizováno ve sdružení s FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
dopravní stavby
Název:

II/380 Těšany - Borkovany - Kašnice

Termín:
05/2014 – 10/2014
Finanční objem:
56,791 mil. Kč
Objednatel:
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje