Reference

vodohospodářské stavby
ostatní
Název:

Sanační práce v kolektoru šachta č. 13

Termín:
1/2014 - 4/2014
Finanční objem:
7,475 mil. Kč
Objednatel:
Technické sítě Brno, a.s.
Popis:
Sanační práce v kolektoru.
dopravní stavby
Název:

Opravy zastávek MHD 2014

Termín:
08/2014 - 09/2014
Finanční objem:
4,794 mil. Kč
Objednatel:
Brněnské komunikace a.s.
dopravní stavby
Název:

Ulice Úvoz oprava povrchu vozovky-souvislá údržba

Termín:
07/2014 - 09/2014
Finanční objem:
5,794 mil. Kč
Objednatel:
Statutární město Brno
Popis:
Provedení asfaltových vrstev s nízkou hlučností.
dopravní stavby
Název:

II/418 Újezd u Brna, ul. Komenského

Termín:
05/2014 - 10/2014
Finanční objem:
6,875 mil. Kč
Objednatel:
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
Popis:
Rekonstrukce ulice Komenského v intravilánu města Újezd u Brna v celkové délce 571m včetně napojení na místní komunikace, parkovací stání a odvodnění.
dopravní stavby
Název:

LIDL Brno, Okružní, oprava parkoviště a zpevněných ploch

Termín:
09/2014 - 11/2014
Finanční objem:
4,514 mil. Kč
Objednatel:
LIDL Česká republika v.o.s.
Popis:
Parkoviště před obchodním domem.