Reference

dopravní stavby
Název:

LIDL Brno, Okružní, oprava parkoviště a zpevněných ploch

Termín:
09/2014 - 11/2014
Finanční objem:
4,514 mil. Kč
Objednatel:
LIDL Česká republika v.o.s.
Popis:
Parkoviště před obchodním domem.
dopravní stavby
Název:

CTPark Brno - D2 - FEI

Termín:
08/2013 - 06/2014
Finanční objem:
13,1mil. Kč
Objednatel:
CTP Invest, spol. s.r.o.
Popis:
Zpevněné plochy okolo haly - parkovací stání, přístupové asfaltové komunikace, asfaltové hřiště, dřevěná mola, betonové zídky atd.
dopravní stavby
Název:

II/3783 Holštejn, most 3783-1

Termín:
10/2013 – 09/2014
Finanční objem:
Celkem 38,488 mil. Kč z toho IS 20,047 mil. Kč
Objednatel:
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
Popis:
Rekonstrukce dvoupruhové komunikace v několika navazujících úsecích v lokalitě Lipovec a Holštejn. Realizováno ve sdružení s FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
dopravní stavby
Název:

II/380 Těšany - Borkovany - Kašnice

Termín:
05/2014 – 10/2014
Finanční objem:
56,791 mil. Kč
Objednatel:
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
dopravní stavby
vodohospodářské stavby
ostatní
Název:

Český technologický park Brno, Centrální zóna, I. etapa, I. fáze

Termín:
05/2013 - 08/2014
Finanční objem:
32,578 mil. Kč
Objednatel:
Technologický park Brno, a.s.
Popis:
Příprava staveniště, přeložky sítí, zařízení staveniště pro objednatele, terénní úpravy, výstavba infrastruktury, vodní prvek.
  • 1