Reference

vodohospodářské stavby
Název:

Brno Nový a Starý Lískovec - rekonstrukce vodovodu vnitřní vystýlkou I. a II. etapa

Termín:
10/2012 - 06/2014
Finanční objem:
16,227 mil.Kč
Objednatel:
WOMBAT, s.r.o.
Popis:
Bezvýkopová oprava vodovodního potrubí DN150 - DN400. Práce prováděny ve spolupráci s objednatelem, který byl zároveň dodavatel technologie sanace potrubí. Naší dodávkou byly veškeré zemní práce, rozpojování potrubí, montáže potrubí a armatur, tlakové zkoušky, dezinfekce potrubí a uvedení povrchů do původního stavu.
dopravní stavby
Název:

II/3783 Holštejn, most 3783-1

Termín:
10/2013 – 09/2014
Finanční objem:
Celkem 38,488 mil. Kč z toho IS 20,047 mil. Kč
Objednatel:
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
Popis:
Rekonstrukce dvoupruhové komunikace v několika navazujících úsecích v lokalitě Lipovec a Holštejn. Realizováno ve sdružení s FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
dopravní stavby
Název:

II/380 Těšany - Borkovany - Kašnice

Termín:
05/2014 – 10/2014
Finanční objem:
56,791 mil. Kč
Objednatel:
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
dopravní stavby
Název:

II/152 Želešice, protihlukový koberec

Termín:
02/2014 – 12/2014
Finanční objem:
6,596 mil. Kč
Objednatel:
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
Popis:
obnova krytu s nízkohlučným povrchem "gumoasfalt"
dopravní stavby
vodohospodářské stavby
ostatní
Název:

Český technologický park Brno, Centrální zóna, I. etapa, I. fáze

Termín:
05/2013 - 08/2014
Finanční objem:
32,578 mil. Kč
Objednatel:
Technologický park Brno, a.s.
Popis:
Příprava staveniště, přeložky sítí, zařízení staveniště pro objednatele, terénní úpravy, výstavba infrastruktury, vodní prvek.