Služby

Provádění staveb

Společnost Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. vychází z dlouholetých zkušeností v oblasti stavebnictví, systematicky dbá na vysokou kvalitu veškerých prováděných prací tak, aby byly uspokojeny náročné požadavky objednatelů. Mezi hlavní činnosti patří provádění a rekonstrukce:

  • vodohospodářských staveb a inženýrských sítí,
  • pozemních komunikací a zpevněných ploch,
  • mostů, opěrných zdi, šachet, jímek, aj. betonové konstrukce
  • výroba a pokládka asfaltových směsí
  • specializované vodohospodářské objekty,
  • zemní práce

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. je zaměřena na výstavbu a rekonstrukce kanalizačních stok, kanalizačních řadů, přípojek a objektů na stokové síti.  Disponujeme velkou kapacitou pro výstavbu vodovodních řadů, vodovodních sítí, přípojek a prací s tím spojených. Technici a dělníci společnosti mají bohaté zkušenosti z pokládek a montáže potrubí z různých materiálů i těch největších profilů.

Komunikace a zpevněné plochy provádíme včetně zemních prací a konstrukcí podkladních vrstev pro všechny typy zatížení. Kryt komunikací a zpevněných ploch realizujeme z asfaltobetonu, betonové zámkové dlažby, přírodního kamene, případně kalené a mlatové cesty.

Pro provádění staveb poskytujeme veškerý servis a součinnost převážně vlastními kapacitami a zaměřujeme se na realizaci prací z pozice generálního dodavatele staveb.

Doprava a mechanizace

Mechanizační prostředky

Velká mechanizační technika:

kolová, pásová a traktorová rypadla, včetně příslušenství
smykem řízené nakladače
vibrační vály zemní
finišery na kladení asf. směsí VÖGELE kolové i pásové
tandemové válce pro hutnění asf. směsí
pneumatický vál na hutnění asf. směsí
silniční fréza Wirtgen

Drobné mechanizační prostředky:

vibrační válce vedené 
vibrační válce ježkové

Dopravní a ostatní mobilní prostředky

Nákladní vozidla pro technologickou a substrátovou dopravu:

sólo vozidla 4x4, 6x6 TATRA, MAN
valník s hydraulickou rukou TATRA, Iveco
přepravník kontejnerů MAN, Avia
autocisterna Kobit na podvozku MAN
tahače MAN - podvalník a vana

PRONÁJEM

Pronájem kanceláří, dílen, skladovacích a parkovacích ploch vnitřních i vnějších.