Služby

Provádění staveb

Společnost Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. vychází z dlouholetých zkušeností v oblasti stavebnictví, systematicky dbá na vysokou kvalitu veškerých prováděných prací tak, aby byly uspokojeny náročné požadavky objednatelů. Mezi hlavní činnosti patří provádění a rekonstrukce:

  • inženýrských sítí,
  • pozemních komunikací a zpevněných ploch,
  • specializované vodohospodářské objekty,
  • zemní práce

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. je zaměřena na výstavbu a rekonstrukce kanalizačních stok, kanalizačních řadů, přípojek a objektů na stokové síti.  Disponujeme velkou kapacitou pro výstavbu vodovodních řadů, vodovodních sítí, přípojek a prací s tím spojených. Technici a dělníci společnosti mají bohaté zkušenosti z pokládek a montáže potrubí z různých materiálů i těch největších profilů.

Komunikace a zpevněné plochy provádíme včetně zemních prací a konstrukcí podkladních vrstev pro všechny typy zatížení. Kryt komunikací a zpevněných ploch realizujeme z asfaltobetonu (dvě samostatné pokládkové skupiny), betonové zámkové dlažby, přírodního kamene, případně kalené a mlatové cesty. Pro provádění těchto staveb jsme schopni navrhnout kompletní skladbu včetně technologického postupu.

Doprava a mechanizace

Mechanizační prostředky

Velká mechanizační technika:

kolové rypadlo JCB JS 160 W
traktorové rypadlo JCB 3 CX
kolové rypadlo CASE 988 PLUS
pásové minirypadlo JCB 8035
pásové midirypadlo JCB 8080
bourací kladivo NORDSTAHL
bourací kladivo KRUPP
nakladač UNC 903, 750, 752
Finišer na kladení asf. směsí VÖGELE 1520, 1603
Vál na hutnění asf. směsí VH 700
Pneumatický vál na hutnění asf. směsí VP 200
Vál na hutnění asf. směsí DYNAPAC 102
Vál HAMM HDO 90 V - 9,7 t
Vál na hutnění asf. směsí VSH 110
Vál silniční HAMM 3412 HT
silniční fréza W 500

Drobné mechanizační prostředky:

vibrační válec vedený VVV 701/22HE
vibrační válec ježkový WACKER RT 820 EC

Dopravní a ostatní mobilní prostředky

Nákladní vozidla pro technologickou a substrátovou dopravu:

TATRA 815 – S3 14 tun
TATRA 815 – S3 12 tun
TATRA 815 – valník s hydraulickou rukou
MAN – přepravník kontejnerů – 12t
Iveco – valník s hydraulickou rukou
MAN 4 x 4 – S3 12 tun
LIAZ 100 – S3 10 tun
Avia D 90 nosič kontejnerů
Autocisterna Liaz100 – 7 m3
tahač MAN 4 x 2, podvalník – 25 t

Ostatní prostředky

Vibrační pěchy, vibrační desky, elektrocentrály, kompresory, čerpadla.

Půjčovna

Na dotaz.