Reference

dopravní stavby
Název:

I/55 Hodonín, km 112,3-115,5 (obchvat)

Termín:
06-07/2020
Finanční objem:
25,016 mil. Kč
Objednatel:
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Popis:
Obnova krytových asfaltobetonových vrstev, včetně trvalého dopravního značení silnice I/55 na obchvatu Hodonína v úseku dlouhém cca 1,6km.
vodohospodářské stavby
dopravní stavby
Název:

Brno, Lužánecká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Termín:
06/2019 - 09/2020
Finanční objem:
76,746 mil. Kč
Objednatel:
Statutární město Brno
Popis:
Provedení rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Lužánecká v Brně včetně opravy komunikace. Kanalizace ŽB+ČZ DN 600/900, vodovod z tvárné litiny DN 100 - 500. Komunikace asfaltová vozovka v délce 502 m, chodníky z betonové dlažby v délce 961 m.
dopravní stavby
vodohospodářské stavby
Název:

Prodejna potravin LIDL - rekonstrukce arálu, Vyškov

Termín:
08/2019 - 01/2020
Finanční objem:
15,925 mil. Kč
Objednatel:
PS BRNO, s.r.o.
Popis:
Obsahem stavby bylo provedení HTÚ, kanalizaci z potrubí PP DN 150-300, vč. přípojek a vsakovacího objektu a ORL, rozvodů vodovodu a zhotovení komunikací s krytem z asf. betonu a zpevněných ploch s dlážděným krytem.
dopravní stavby
vodohospodářské stavby
ostatní
Název:

Nová Zbrojovka

Termín:
7/2019 - 6/2020
Finanční objem:
39,074 mil. Kč
Objednatel:
NOVÁ ZBROJOVKA, s.r.o.
Popis:
Předmětem stavby byla výstavba nových komunikací a zpevněných ploch, kapacitního parkoviště, pobytových ploch, inženýrských sítí, veřejného osvětlení a sadových a terénních úprav pro potřeby rekonstruované budovy ZET-offices.
Na výstavbu kolem ZET-offices navazovaly úpravy a rekonstrukce stávajících areálových komunikací a zřízení napojení areálu novým vjezdem na ul. Lazaretní, vč. odvodnění a doplnění nového veřejného osvětlení.
dopravní stavby
vodohospodářské stavby
Název:

Retenční nádrž na Medláneckém potoce - ˇUprava Medláneckého potoka III. Etapa

Termín:
11/2017 - 7/2019
Finanční objem:
15,650 mil. Kč
Objednatel:
Metrostav a.s. a OHL ŽS a.s.
Popis:
Předmětem stavby byla vystavba retenční nádrže a úprava Medláneckého potoka -částečně otevřeného potoka a částečné zatrubnění. Potrubí ŽB DN 1200, sklolaminátové potrubí DN 800, betonové potrubí DN 400. Dále vodovod na ulici Hudcova z PE 100. Dále zemní hrázky a dlažby z lomového kamene. Oprava asfaltové vozovky.