Reference

dopravní stavby
Název:

I/23 Třebíč - Ptáčov

Termín:
5/2017 - 8/2017
Finanční objem:
16,799 mil. Kč
Objednatel:
Ředitelství silnice a dálnic ČR
Popis:
Oprava silnice I/23 v délce 1,2km. Frézování asfaltových vrstev, sanace, pokládka nových asfaltových vrstev. Výměna svodidel a oprava propustků.
dopravní stavby
ostatní
Název:

Zastávkový záliv MHD u Židenických kasáren

Termín:
11/2016 - 5/2017
Finanční objem:
4,466 mil. Kč
Objednatel:
Statutární město Brno
Popis:
Předmětem zakázky je rozšíření vozovky v místě zastávky o zastavovací pruh, provedení dlážděných chodníků, obrubníků a protihlukové zdi u Židenických kasáren. Přeložky kabelové sítě NN, VO a SLP.
  • 1