Reference

vodohospodářské stavby
Název:

Brno, Vančurova, Gajdošova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Termín:
06/2016 - 05/2017
Finanční objem:
24,752 mil. Kč
Objednatel:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Popis:
rekonstrukce kanalizace z potrubí z kameniny DN400, z trub betonových s čedičovým žlabem DN500/750, včetně přípojek a rekonstrukce vodovodu z tvárné litiny DN80, včetně přípojek z HDPE.
vodohospodářské stavby
Název:

Brno, ul. Kovácká - rekonstrukce kanalizace

Termín:
10/2016 - 07/2017
Finanční objem:
16,876 mil. Kč
Objednatel:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Popis:
Rekonstrukce kanalizace z bet. trub s čedičovou výstelkou DN 500/750 a kameninové potrubí DN300, včetně přípojek.
dopravní stavby
vodohospodářské stavby
ostatní
Název:

Hala Moravany s.r.o.

Termín:
05-11/2017
Finanční objem:
14,543 mil. Kč
Objednatel:
ESOX spol. s r.o.
Popis:
Součástí stavby byly práce na vodovodních, plynovodních a kanalizačních řadech a přípojkách, vč. výtlaků a kompletní výstavby komunikací a zpevněných ploch.
dopravní stavby
vodohospodářské stavby
Název:

Brno, Vackova, Šafaříkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Termín:
06/2015 - 06/2017
Finanční objem:
sdružení 80,900 mil.Kč, z toho ISB 50%
Objednatel:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Popis:
Rekonstrukce kanalizace z betonových trub s čedičovou výstelkou DN 500/750 až DN800/1200, vč. protlaku. Rekonstrukce kanalizace ŽB DN1000. Rekonstrukce vodovodu z tvárné litiny do DN250. Rekonstrukce vozovky, vč. odstavného pruhu a odvodnění o celkové délce úpravy 0,710 km.
dopravní stavby
ostatní
Název:

Silnice III/4956: Hluk, ulice Boršická

Termín:
07-12/2017
Finanční objem:
15,684 mil. Kč
Objednatel:
Ředitelství silnic Zlínského kraje a město Hluk
Popis:
Rekonstrukce silnice III/4956 v Hluku, ul. Boršická, vč. chodníků, vjezdů, parkovacích ploch, odvodnění a rekonstrukce stávajícího mostu ev.č. 4956-1 přes potok Okluky. Rekonstrukce silnice spočívala v kompletní výměně konstrukce vozovky, vč. aktivní zóny.