Reference

dopravní stavby
ostatní
Název:

Silnice III/4956: Hluk, ulice Boršická

Termín:
07-12/2017
Finanční objem:
15,684 mil. Kč
Objednatel:
Ředitelství silnic Zlínského kraje a město Hluk
Popis:
Rekonstrukce silnice III/4956 v Hluku, ul. Boršická, vč. chodníků, vjezdů, parkovacích ploch, odvodnění a rekonstrukce stávajícího mostu ev.č. 4956-1 přes potok Okluky. Rekonstrukce silnice spočívala v kompletní výměně konstrukce vozovky, vč. aktivní zóny.
dopravní stavby
Název:

Ulice Vančurova - oprava komunikace

Termín:
05-12/2017
Finanční objem:
12,392 mil. Kč
Objednatel:
Brněnské komunikace a.s.
Popis:
Provedení komunikace s krytem z asf. betonu, chodníků, odvodnění, obnva zelených ploch a trvalého DZ.
dopravní stavby
vodohospodářské stavby
Název:

II/392 Velké Meziříčí - Tasov

Termín:
06/2016 - 07/2017
Finanční objem:
38,089 mil. Kč
Objednatel:
Kraj Vysočina, Město Velké Meziříčí, SVK Žďársko
Popis:
Předmětem byla rekonstrukce silnice II/392 od intravilánu města Velké Meziříčí s extravilánem až po obec Tasov v délce 6,385km. V intravilánu města byla součástí rekonstrukce kanalizace a vodovodu, výstavba parkovacích stání a chodníku. Komunikace byly opravovány převážně technologií RSCA s krytem z asf.betonu.
dopravní stavby
Název:

I/23 Třebíč - Ptáčov

Termín:
5/2017 - 8/2017
Finanční objem:
16,799 mil. Kč
Objednatel:
ŘSD ČR
Popis:
Oprava silnice I/23 v délce 1,2km. Frézování asfaltových vrstev, sanace, pokládka nových asfaltových vrstev. Výměna svodidel a oprava propustků.
dopravní stavby
ostatní
Název:

Zastávkový záliv MHD u Židenických kasáren

Termín:
11/2016 - 5/2017
Finanční objem:
4,466 mil. Kč
Objednatel:
Statutární město Brno
Popis:
Předmětem zakázky je rozšíření vozovky v místě zastávky o zastavovací pruh, provedení dlážděných chodníků, obrubníků a protihlukové zdi u Židenických kasáren. Přeložky kabelové sítě NN, VO a SLP.