Reference

dopravní stavby
vodohospodářské stavby
ostatní
Název:

LIDL Brno - Kohoutovice

Termín:
04-10/2016
Finanční objem:
6,660 mil. Kč
Objednatel:
PS BRNO, s.r.o.
Popis:
Kompletní provedení okružní křižovatky a komunikací s krytem z nízkohlučného asfaltobetonu. Zakázka mimo jiné obsahovala rozvody a přípojky plynu, vody, splaškové a dešťové kanalizace.
dopravní stavby
Název:

III/41612 Velké Němčice - Moutnice

Termín:
07-11/2016
Finanční objem:
24,944 mil. Kč
Objednatel:
SÚS JMK
Popis:
Předmětem byla rekonstrukce silnice III/41612 v úseku mezi obcemi Velké Němčice a Moutnice v délce 6,345km. Práce obsahovaly asfaltobetonové vrstvy, asfaltové nátěry, penetrační makadam, recyklaci na místě za studena, podkladní vrstvu vyztuženou geobuňkami, obnova prvků odvodnění, VDZ a SDZ a mostních říms.
dopravní stavby
Název:

III/34826 Černá - Pavlov

Termín:
8/2016 - 9/2016
Finanční objem:
17,662 mil. Kč
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.
Popis:
Oprava komunikace III/34826 v celkové délce 6 086 m intravilán i extravilán - průtah obcí Černá , plochy cca 28 540 m2 - rekonstrukce asfaltových vrstev. Oprava krajnic, propustků, příkopů, provizorní DZ a výšková úprava poklopů a mříží, lokální sanace vozovky. Provedení emulzního mikrokoberce EMK v ploše 2 600 m2.
  • 1