Reference

dopravní stavby
Název:

III/34826 Černá - Pavlov

Termín:
8/2016 - 9/2016
Finanční objem:
17,662 mil. Kč
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.
Popis:
Oprava komunikace III/34826 v celkové délce 6 086 m intravilán i extravilán - průtah obcí Černá , plochy cca 28 540 m2 - rekonstrukce asfaltových vrstev. Oprava krajnic, propustků, příkopů, provizorní DZ a výšková úprava poklopů a mříží, lokální sanace vozovky. Provedení emulzního mikrokoberce EMK v ploše 2 600 m2.
dopravní stavby
Název:

II/399 kř. Vícenice - kř. III/39911, II. etapa

Termín:
8/2016 - 9/2016
Finanční objem:
9,584 mil. Kč
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.
Popis:
Oprava komunikace II/399 v celkové délce 3 465 m, plochy 13 348 m2 - rekonstrukce asfaltových vrstev. Oprava krajnic, propustků, provizorní DZ a výšková úprava poklopů a mříží. Emulzní mikrokoberec v ploše 1 961 m2.
  • 1