Reference

vodohospodářské stavby
Název:

Splašková kanalizace Načeratice – Derflice

Termín:
2/2015 - 9/2015
Finanční objem:
19,119 mil. Kč
Objednatel:
VHS plus, spol. s r.o.
Popis:
Gravitační a tlaková stoka v obci Načeratice.
vodohospodářské stavby
Název:

Brno, Starý Lískovec - oprava vodovodu vnitřní vystýlkou V. a VI. etapa

Termín:
5/2014 - 5/2015
Finanční objem:
19,005 mil. Kč
Objednatel:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Popis:
Oprava vodovodních řadů v Brně – Starém Lískovci. V rámci V. etapy byla provedena oprava vodovodních řadů DN 150 a DN 200 v ulici Sevastopolské a oprava vodovodního řadu DN 150 v ulici Bosonožské v úseku Bosonožská 15 – Jemelkova. V rámci VI. etapy byla provedena oprava vodovodních řadů DN 100, DN 150 a DN 300 v ulici Jemelkově v úseku od ulice Kyjevské po ulici U hřiště.
dopravní stavby
Název:

I/53 Branišovice-Pohořelice - oprava krytu vozovky

Termín:
8/2015 - 10/2015
Finanční objem:
30,476 mil. Kč
Objednatel:
Ředitelství silnice a dálnic ČR
Popis:
Obnova krytu z asfaltobetonu, krajnic, dopravního značení a silničních svodidel v úseku délky 4214 m.
dopravní stavby
Název:

silnice II/491, III/4893: Slušovice - Nové Dvory

Termín:
10/2015 - 12/2015
Finanční objem:
11,283 mil. Kč
Objednatel:
Ředitelství silnic Zlínského Kraje
Popis:
Rekonstrukce úseku silnice II/491 s délkou 683m. A druhý úsek III/4893 s délkou 425m. Součástí prací byla obnova povrchu vozovky, odvodnění, šířkového a směrového uspořádání, dopravního značení, křižovatek a napojení MK a sjezdů.
dopravní stavby
Název:

Stavební úpravy silnice II/150 v Dřevohosticích

Termín:
4/2015 - 8/2015
Finanční objem:
8,008 mil. Kč
Objednatel:
Správa silnic Ol. kraje a Městys Dřevohostice
Popis:
Výměna konstrukčních vrstev vozovky na silnici II/150 v obci Dřevohostice v délce 396 m včetně výměny uličních vpustí a předláždění chodníků.