Reference

dopravní stavby
Název:

Kuřim, KAUFLAND

Termín:
09/2017 - 05/2018
Finanční objem:
7,864 mil. Kč
Objednatel:
AGILE ,spol. s.r.o.
Popis:
Výstavba vodovodu z tvárné litiny DN100, dešťové kanalizace do DN300 a zhotovení komunikací a zpevněných ploch.
dopravní stavby
Název:

Silnice I/50: Buchlovské Hory

Termín:
08-09/2019
Finanční objem:
sdružení 32,450 mil. Kč, z toho ISB 22,174 mil. Kč
Objednatel:
ŘSD ČR
Popis:
Oprava krytu asfaltové komunikace na silnici I/50 v délce cca 1,520km.
dopravní stavby
Název:

Rekonstrukce komunikace - Pflegrova

Termín:
0,7-12/2019
Finanční objem:
10,891 mil. Kč
Objednatel:
Brněnské komunikace a.s.
Popis:
Oprava komunikace na ul. Pflegrově v Brně s asf. betonovým krytem v úseku mezi ulicemi Alešova a Fügnerova o celkové délce cca 0,307km.
dopravní stavby
vodohospodářské stavby
ostatní
Název:

II/602 Stránecká Zhoř - průtah

Termín:
05-11/2019
Finanční objem:
29,683 mil. Kč
Objednatel:
Kraj Vysočina a Obec Stránecká Zhoř
Popis:
Obsahem bylo provedení rekonstrukce silnice II/602 v intravilánu obce Stránecká Zhoř v délce cca 0,900km s asf. betonovým krytem a dílčími sanacemi. Podél komunikace byla vybudována nová dešťová kanalizace, chodník, vjezdy a veřejné osvětlení.Součástí byla také výstavba nového propustku tlamového profilu.
dopravní stavby
ostatní
Název:

II/112 Telč - Želetava - 1.etapa

Termín:
05/2018 - 05/2019
Finanční objem:
20,452 mil. Kč
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Popis:
Rekonstrukce především extravilánové části silnice II/112 od železničního mostu na konci města Telč po začátek obce Zvolenovice o celkové délce úpravy 3,007 km. Součástí prací byla rekonstrukce silnice technologií recyklace na místě za studena s asf. betonovým krytem, sanací krajů, obnovou odvodnění a opravou mostu ev.č. 112-066.