Reference

dopravní stavby
Název:

I/23 Vladislav - Smrk

Termín:
5/2018 - 10/2018
Finanční objem:
14,175 mil. Kč
Objednatel:
STRABAG a.s.
Popis:
Předmětem stavby je oprava silnice I/23 km 1,600 - KÚ 3,452 (106,135 - 107,987) celková délka opravovaného úseku 1 852 m. Práce spočívající ve frézování, pokládka asfaltových vrstev, sanace a rozšíření krajnic, lokální opravy trhlin
dopravní stavby
Název:

II/380 Moutnice - průtah

Termín:
7/2018 - 9/2018
Finanční objem:
49,486 mil. Kč
Objednatel:
SÚS JMK a Obec Moutnice
Popis:
Předmětem stavby je rekonstrukce úseku silnice II/380 a bezprostředně navazujících úseků silnic III/4168, III/41612, III/41611 a místních komunikací v intravilánu obce Moutnice. Kompletní konstrukce vozovky včetně podkladních vrstev. V rámci rekonstrukce komunikací dojde také k vybudování okružní křižovatky, autobusových zálivů, nové dešťové kanalizace a přeložkám inženýrských sítí vyvolaných stavbou. Součástí stavby je i rekonstrukce mostu.
  • 1