Reference

dopravní stavby
Název:

I/23 Třebíč, ul. Bráfova

Termín:
08/2017 - 11/2018
Finanční objem:
16,056 mil. Kč
Objednatel:
ŘSD ČR
Popis:
Kompletní rekonstrukce silnice I/23 a chodníků na ul. Bráfova v Třebíči s krytem z asf. betonu, včetně výměny aktivní zóny v úseku Nemocnice Třebíč po křižovatku u Masarykova náměstí o délce cca 0,580km. Součástí prací byly úpravy a ochrana vedení VO, SSZ, optických kabelů a překládka SEK.
dopravní stavby
Název:

Brno, Koliště I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Termín:
06-12/2018
Finanční objem:
18,958 mil. Kč
Objednatel:
Metrostav a.s.
Popis:
Rekonstrukce kompletní skladby vozovky, vč. výměny aktivní zóny spolu s okolními chodníky, parkovacími plochami a odvodněním na ulici Koliště v Brně v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Lidická a Milady Horákové a na ul. Milady Horákové v úseku mezi ulicemi Rooseveltova a Koliště.
dopravní stavby
Název:

II/602 Ruda-průtah a II/602 Jabloňov - průtah

Termín:
08-10/2018
Finanční objem:
15,390 mil. Kč
Objednatel:
Kraj Vysočina
Popis:
Rekonstrukce stávajících opěrných zdí a přilehlých úseků komunikace převážně v intravilánech obcí Jabloňov a Ruda na silnici II/602. Obsahem byla rekonstrukce silnice celkové délky 1,100km s krytem z asf. betonu, opěrná zeď ze ŽB délky 90mb a opěrná zeď z gabionu délky 38mb.
dopravní stavby
ostatní
Název:

I/50 Slavkov u Brna - obchvat - oprava povrchu

Termín:
03-09/2018
Finanční objem:
sdružení 30,666 mil. Kč, z toho ISB 18,058 mil. Kč
Objednatel:
ŘSD ČR
Popis:
Oprava asf. komunikace I/50 na obchvatu Slavkova u Brna v délce 1,761 km, vč. rekonstrukce dvou mostů.
dopravní stavby
Název:

II/380 Moutnice - průtah

Termín:
7/2018 - 9/2018
Finanční objem:
49,486 mil. Kč
Objednatel:
SÚS JMK a Obec Moutnice
Popis:
Předmětem stavby je rekonstrukce úseku silnice II/380 a bezprostředně navazujících úseků silnic III/4168, III/41612, III/41611 a místních komunikací v intravilánu obce Moutnice. Kompletní konstrukce vozovky včetně podkladních vrstev. V rámci rekonstrukce komunikací dojde také k vybudování okružní křižovatky, autobusových zálivů, nové dešťové kanalizace a přeložkám inženýrských sítí vyvolaných stavbou. Součástí stavby je i rekonstrukce mostu.
  • 1