Reference

dopravní stavby
ostatní
Název:

Zastávkový záliv MHD u Židenických kasáren

Termín:
11/2016 - 5/2017
Finanční objem:
4,466 mil. Kč
Objednatel:
Statutární město Brno
Popis:
Předmětem zakázky je rozšíření vozovky v místě zastávky o zastavovací pruh, provedení dlážděných chodníků, obrubníků a protihlukové zdi u Židenických kasáren. Přeložky kabelové sítě NN, VO a SLP.
vodohospodářské stavby
ostatní
Název:

Sanační práce v kolektoru šachta č. 13

Termín:
1/2014 - 4/2014
Finanční objem:
7,475 mil. Kč
Objednatel:
Technické sítě Brno, a.s.
Popis:
Sanační práce v kolektoru.
dopravní stavby
vodohospodářské stavby
ostatní
Název:

Český technologický park Brno, Centrální zóna, I. etapa, I. fáze

Termín:
05/2013 - 08/2014
Finanční objem:
32,578 mil. Kč
Objednatel:
Technologický park Brno, a.s.
Popis:
Příprava staveniště, přeložky sítí, zařízení staveniště pro objednatele, terénní úpravy, výstavba infrastruktury, vodní prvek.
  • 1