Reference

dopravní stavby
Název:

Ulice Úvoz oprava povrchu vozovky-souvislá údržba

Termín:
07/2014 - 09/2014
Finanční objem:
5,794 mil. Kč
Objednatel:
Statutární město Brno
Popis:
Provedení asfaltových vrstev s nízkou hlučností.
dopravní stavby
Název:

II/418 Újezd u Brna, ul. Komenského

Termín:
05/2014 - 10/2014
Finanční objem:
6,875 mil. Kč
Objednatel:
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
Popis:
Rekonstrukce ulice Komenského v intravilánu města Újezd u Brna v celkové délce 571m včetně napojení na místní komunikace, parkovací stání a odvodnění.
dopravní stavby
Název:

LIDL Brno, Okružní, oprava parkoviště a zpevněných ploch

Termín:
09/2014 - 11/2014
Finanční objem:
4,514 mil. Kč
Objednatel:
LIDL Česká republika v.o.s.
Popis:
Parkoviště před obchodním domem.
dopravní stavby
Název:

CTPark Brno - D2 - FEI

Termín:
08/2013 - 06/2014
Finanční objem:
13,1mil. Kč
Objednatel:
CTP Invest, spol. s.r.o.
Popis:
Zpevněné plochy okolo haly - parkovací stání, přístupové asfaltové komunikace, asfaltové hřiště, dřevěná mola, betonové zídky atd.
vodohospodářské stavby
Název:

Brno, ul. Elišky Krásnohorské - oprava kanalizace

Termín:
10/2013 - 10/2014
Finanční objem:
15,40 mil. Kč
Objednatel:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Popis:
Oprava hlavní stoky kanalizace betonovými troubami s čedičovou výstelkou a oprava veřejných kanalizačních přípojek na ulici Elišky Krásnohorské v Brně.