Reference

dopravní stavby
Název:

Brno, Koliště I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Termín:
06-12/2018
Finanční objem:
18,958 mil. Kč
Objednatel:
Metrostav a.s.
Popis:
Rekonstrukce kompletní skladby vozovky, vč. výměny aktivní zóny spolu s okolními chodníky, parkovacími plochami a odvodněním na ulici Koliště v Brně v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Lidická a Milady Horákové a na ul. Milady Horákové v úseku mezi ulicemi Rooseveltova a Koliště.
dopravní stavby
Název:

II/602 Ruda-průtah a II/602 Jabloňov - průtah

Termín:
08-10/2018
Finanční objem:
15,390 mil. Kč
Objednatel:
Kraj Vysočina
Popis:
Rekonstrukce stávajících opěrných zdí a přilehlých úseků komunikace převážně v intravilánech obcí Jabloňov a Ruda na silnici II/602. Obsahem byla rekonstrukce silnice celkové délky 1,100km s krytem z asf. betonu, opěrná zeď ze ŽB délky 90mb a opěrná zeď z gabionu délky 38mb.
dopravní stavby
ostatní
Název:

I/50 Slavkov u Brna - obchvat - oprava povrchu

Termín:
03-09/2018
Finanční objem:
sdružení 30,666 mil. Kč, z toho ISB 18,058 mil. Kč
Objednatel:
ŘSD ČR
Popis:
Oprava asf. komunikace I/50 na obchvatu Slavkova u Brna v délce 1,761 km, vč. rekonstrukce dvou mostů.
dopravní stavby
Název:

Silnice II/490: Rymice

Termín:
04-12/2018
Finanční objem:
14,441 mil. Kč
Objednatel:
Ředitelství silnic Zlínského kraje
Popis:
Předmětem stavby byla kompletní výměna konstrukce vozovky s krytem z asf. betonu, vč. výměny aktivní zóny silnice II/490 v celkové délce 0,826km a rekonstrukce stávajícího mostu.
dopravní stavby
Název:

I/23 Vladislav - Smrk

Termín:
5/2018 - 10/2018
Finanční objem:
14,175 mil. Kč
Objednatel:
STRABAG a.s.
Popis:
Předmětem stavby je oprava silnice I/23 km 1,600 - KÚ 3,452 (106,135 - 107,987) celková délka opravovaného úseku 1 852 m. Práce spočívající ve frézování, pokládka asfaltových vrstev, sanace a rozšíření krajnic, lokální opravy trhlin