Reference

dopravní stavby
Název:

I/23 Třebíč - Ptáčov

Termín:
5/2017 - 8/2017
Finanční objem:
16,799 mil. Kč
Objednatel:
Ředitelství silnice a dálnic ČR
Popis:
Oprava silnice I/23 v délce 1,2km. Frézování asfaltových vrstev, sanace, pokládka nových asfaltových vrstev. Výměna svodidel a oprava propustků.
dopravní stavby
ostatní
Název:

Zastávkový záliv MHD u Židenických kasáren

Termín:
11/2016 - 5/2017
Finanční objem:
4,466 mil. Kč
Objednatel:
Statutární město Brno
Popis:
Předmětem zakázky je rozšíření vozovky v místě zastávky o zastavovací pruh, provedení dlážděných chodníků, obrubníků a protihlukové zdi u Židenických kasáren. Přeložky kabelové sítě NN, VO a SLP.
dopravní stavby
Název:

III/34826 Černá - Pavlov

Termín:
8/2016 - 9/2016
Finanční objem:
17,662 mil. Kč
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.
Popis:
Oprava komunikace III/34826 v celkové délce 6 086 m intravilán i extravilán - průtah obcí Černá , plochy cca 28 540 m2 - rekonstrukce asfaltových vrstev. Oprava krajnic, propustků, příkopů, provizorní DZ a výšková úprava poklopů a mříží, lokální sanace vozovky. Provedení emulzního mikrokoberce EMK v ploše 2 600 m2.
dopravní stavby
Název:

II/399 kř. Vícenice - kř. III/39911, II. etapa

Termín:
8/2016 - 9/2016
Finanční objem:
9,584 mil. Kč
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.
Popis:
Oprava komunikace II/399 v celkové délce 3 465 m, plochy 13 348 m2 - rekonstrukce asfaltových vrstev. Oprava krajnic, propustků, provizorní DZ a výšková úprava poklopů a mříží. Emulzní mikrokoberec v ploše 1 961 m2.
dopravní stavby
Název:

Ulice Kotlářská (Botanická-Lidická) - souvislá údržba vozovky

Termín:
8/2015 - 10/2015
Finanční objem:
5,704 mil. Kč
Objednatel:
Statutární město Brno, zastoupené BKOM
Popis:
Předmětem zakázky je provedení opravy asfaltové vozovky s nízkou hlučností (BBTM) a parkovacích ploch na ul. Kotlářská v Brně včetně opravy obrubníků a přilehlých chodníkových ploch.