Reference

dopravní stavby
vodohospodářské stavby
ostatní
Název:

CTPark Brno - BRNO RETAIL PARK

Termín:
03/2013 - 06/2013
Finanční objem:
65,500 mil. Kč
Objednatel:
CTP Invest, spol. s.r.o.
Popis:
Příprava území pro novou obchodní zónu naproti Olympii. Komunikace, HTÚ, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, vodovod a plynovod.
vodohospodářské stavby
dopravní stavby
Název:

Brno, Ořešín – dešťová kanalizace a komunikace, I.etapa

Termín:
09/2012 – 08/2013
Finanční objem:
24,396 mil. Kč
Objednatel:
Statutární město Brno
vodohospodářské stavby
dopravní stavby
Název:

Brno, dobudování oddílného kanalizačního systému v MČ Brno - Starý Lískovec

Termín:
03/2011 – 08/2013
Finanční objem:
sdružení 220,852 mil.Kč,z toho ISB 109,775 mil. Kč
Objednatel:
Statutární město Brno
Popis:
Vybudování oddílného kanalizačního systému ve stávající zástavbě, rekonstrukce vodovodů. Kompletní obnova povrchů včetně konstrukčních vrstev. Realizováno ve sdružení s D.I.S., spol. s r.o.
vodohospodářské stavby
Název:

Brno, Rybářská

Termín:
02/2012 – 01/2013
Finanční objem:
24,955 mil. Kč
Objednatel:
Statutární město Brno
Popis:
Kanalizace a vodovod na ulici Rybářská.
dopravní stavby
vodohospodářské stavby
Název:

Brno, Bystrc - propojovací řad DN 400 z VOV

Termín:
07/2010 - 08/2011
Finanční objem:
81,343 mil. Kč
Objednatel:
Statutární město Brno
Popis:
Rekonstrukce vodovodu TL, propoje na stávající řady, rekonstrukce technologie v ČS Bystrc - Kachlíkova a VDJ Bystrc I. Přeložky plynovodu a zapravení komunikací. Ukládka potrubí pomocí technologie relining.