Reference

dopravní stavby
Název:

III/34826 Černá - Pavlov

Termín:
8/2016 - 9/2016
Finanční objem:
17,662 mil. Kč
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.
Popis:
Oprava komunikace III/34826 v celkové délce 6 086 m intravilán i extravilán - průtah obcí Černá , plochy cca 28 540 m2 - rekonstrukce asfaltových vrstev. Oprava krajnic, propustků, příkopů, provizorní DZ a výšková úprava poklopů a mříží, lokální sanace vozovky. Provedení emulzního mikrokoberce EMK v ploše 2 600 m2.
dopravní stavby
Název:

II/399 kř. Vícenice - kř. III/39911, II. etapa

Termín:
8/2016 - 9/2016
Finanční objem:
9,584 mil. Kč
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.
Popis:
Oprava komunikace II/399 v celkové délce 3 465 m, plochy 13 348 m2 - rekonstrukce asfaltových vrstev. Oprava krajnic, propustků, provizorní DZ a výšková úprava poklopů a mříží. Emulzní mikrokoberec v ploše 1 961 m2.
dopravní stavby
Název:

Ulice Kotlářská (Botanická-Lidická) - souvislá údržba vozovky

Termín:
8/2015 - 10/2015
Finanční objem:
5,704 mil. Kč
Objednatel:
Statutární město Brno, zastoupené BKOM
Popis:
Předmětem zakázky je provedení opravy asfaltové vozovky s nízkou hlučností (BBTM) a parkovacích ploch na ul. Kotlářská v Brně včetně opravy obrubníků a přilehlých chodníkových ploch.
vodohospodářské stavby
Název:

Splašková kanalizace Načeratice – Derflice

Termín:
2/2015 - 9/2015
Finanční objem:
19,119 mil. Kč
Objednatel:
VHS plus, spol. s r.o.
Popis:
Gravitační a tlaková stoka v obci Načeratice.
vodohospodářské stavby
Název:

Brno, Starý Lískovec - oprava vodovodu vnitřní vystýlkou V. a VI. etapa

Termín:
5/2014 - 5/2015
Finanční objem:
19,005 mil. Kč
Objednatel:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Popis:
Oprava vodovodních řadů v Brně – Starém Lískovci. V rámci V. etapy byla provedena oprava vodovodních řadů DN 150 a DN 200 v ulici Sevastopolské a oprava vodovodního řadu DN 150 v ulici Bosonožské v úseku Bosonožská 15 – Jemelkova. V rámci VI. etapy byla provedena oprava vodovodních řadů DN 100, DN 150 a DN 300 v ulici Jemelkově v úseku od ulice Kyjevské po ulici U hřiště.