Reference

dopravní stavby
vodohospodářské stavby
ostatní
Název:

CTPark Brno - BRNO RETAIL PARK

Termín:
03/2013 - 06/2013
Finanční objem:
65,500 mil. Kč
Objednatel:
CTP Invest, spol. s.r.o.
Popis:
Příprava území pro novou obchodní zónu naproti Olympii. Komunikace, HTÚ, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, vodovod a plynovod.
dopravní stavby
vodohospodářské stavby
ostatní
Název:

Areál firmy AGORA

Termín:
08/2013 - 12/2013
Finanční objem:
5,554 mil. Kč
Objednatel:
AGORA DMT, a.s.
Popis:
Provádění dešťové, splaškové a zaolejované kanalizace včetně ORL. Areálový rozvod vody přípojka vody a dlážděné plochy v areálu firmy AGORA v Brně ul. Řípská.
dopravní stavby
Název:

Ulice Klobásova - oprava chodníků

Termín:
05/2012 - 05/2013
Finanční objem:
5,971 mil. Kč
Objednatel:
Statutární město Brno
Popis:
Opravy chodníkových ploch, vjezdů do přilehlých objektů, zastávek a přilehlých asfaltových ploch na ulici Klobásova v Brně.
vodohospodářské stavby
dopravní stavby
Název:

Brno, Ořešín – dešťová kanalizace a komunikace, I.etapa

Termín:
09/2012 – 08/2013
Finanční objem:
24,396 mil. Kč
Objednatel:
Statutární město Brno
vodohospodářské stavby
dopravní stavby
Název:

Brno, dobudování oddílného kanalizačního systému v MČ Brno - Starý Lískovec

Termín:
03/2011 – 08/2013
Finanční objem:
celkem 220,852 mil. Kč z toho IS 109,775 mil. Kč
Objednatel:
Statutární město Brno
Popis:
Vybudování oddílného kanalizačního systému ve stávající zástavbě, rekonstrukce vodovodů. Kompletní obnova povrchů včetně konstrukčních vrstev. Realizováno ve sdružení s D.I.S., spol. s r.o.