Reference

dopravní stavby
Název:

III/34826 Černá - Pavlov

Termín:
8/2016 - 9/2016
Finanční objem:
17,662 mil. Kč
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.
Popis:
Oprava komunikace III/34826 v celkové délce 6 086 m intravilán i extravilán - průtah obcí Černá , plochy cca 28 540 m2 - rekonstrukce asfaltových vrstev. Oprava krajnic, propustků, příkopů, provizorní DZ a výšková úprava poklopů a mříží, lokální sanace vozovky. Provedení emulzního mikrokoberce EMK v ploše 2 600 m2.
dopravní stavby
Název:

II/399 kř. Vícenice - kř. III/39911, II. etapa

Termín:
8/2016 - 9/2016
Finanční objem:
9,584 mil. Kč
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.
Popis:
Oprava komunikace II/399 v celkové délce 3 465 m, plochy 13 348 m2 - rekonstrukce asfaltových vrstev. Oprava krajnic, propustků, provizorní DZ a výšková úprava poklopů a mříží. Emulzní mikrokoberec v ploše 1 961 m2.
dopravní stavby
Název:

Ulice Kotlářská (Botanická-Lidická) - souvislá údržba vozovky

Termín:
8/2015 - 10/2015
Finanční objem:
5,704 mil. Kč
Objednatel:
Statutární město Brno, zastoupené BKOM
Popis:
Předmětem zakázky je provedení opravy asfaltové vozovky s nízkou hlučností (BBTM) a parkovacích ploch na ul. Kotlářská v Brně včetně opravy obrubníků a přilehlých chodníkových ploch.
dopravní stavby
Název:

I/53 Branišovice-Pohořelice - oprava krytu vozovky

Termín:
8/2015 - 10/2015
Finanční objem:
30,476 mil. Kč
Objednatel:
Ředitelství silnice a dálnic ČR
Popis:
Obnova krytu z asfaltobetonu, krajnic, dopravního značení a silničních svodidel v úseku délky 4214 m.
dopravní stavby
Název:

silnice II/491, III/4893: Slušovice - Nové Dvory

Termín:
10/2015 - 12/2015
Finanční objem:
11,283 mil. Kč
Objednatel:
Ředitelství silnic Zlínského Kraje
Popis:
Rekonstrukce úseku silnice II/491 s délkou 683m. A druhý úsek III/4893 s délkou 425m. Součástí prací byla obnova povrchu vozovky, odvodnění, šířkového a směrového uspořádání, dopravního značení, křižovatek a napojení MK a sjezdů.