Reference

vodohospodářské stavby
Název:

Brno, Starý Lískovec – oprava vodovodu vnitřní vystýlkou – III. a IV. etapa

Termín:
03/2012 – 03/2013
Finanční objem:
9,537 mil. Kč
Objednatel:
WOMBAT, s.r.o.
Popis:
Bezvýkopová oprava vodovodního potrubí DN150 a DN200. Práce prováděny ve spolupráci s objednatelem, který byl zároveň dodavatel technologie sanace potrubí. Naší dodávkou byly veškeré zemní práce, rozpojování potrubí, montáže potrubí a armatur, tlakové zkoušky, dezinfekce potrubí a uvedení povrchů do původního stavu.
dopravní stavby
Název:

Robert Bosch odbytová s.r.o. - Rozšíření Servisního centra PT Mikulov

Termín:
11/2012 – 01/2014
Finanční objem:
20,043 mil. Kč
Objednatel:
Robert Bosch odbytová s.r.o.
vodohospodářské stavby
Název:

Brno, Rybářská

Termín:
02/2012 – 01/2013
Finanční objem:
24,955 mil. Kč
Objednatel:
Statutární město Brno
Popis:
Kanalizace a vodovod na ulici Rybářská.